บริการบำบัดน้ำเสียของทรีทเอิร์ธ

บริการช่วยควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัทจะส่งพนักงานผู้มีประสบการณ์ในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียเข้าไปช่วยโรง งานเดินระบบบำบัด ภายใต้การควบคุมของทีมวิศวกรผู้ชำนาญงานบริการรับจ้างเหมาบำบัดน้ำเสีย (Outsourcing)

เนื่องจากบริษัทมีเคมีภัณฑ์หลายประเภท มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ และให้ความสำคัญกับการทำ R&D ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาวิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมและคุ้มค่าสำหรับแต่ละ โรงงานได้ บริษัทจึงรับจ้างเหมาบำบัดน้ำเสียให้โรงงานที่ต้องการ โดยคิดค่าใช้จ่ายตามปริมาณน้ำเสียที่ทำการบำบัด ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียให้โรงงานได้ทั้งน้ำเสียปกติ และน้ำเสียเข้มข้นหรือบำบัดยาก ที่โรงงานเคยต้องส่งบำบัดภายนอกโรงงาน ทั้งนี้บริษัทรับรองผลการเดินระบบที่มีค่าน้ำทิ้งผ่านมาตรฐานของนิคม อุตสาหกรรมหรือกรมโรงงานฯ อย่างสม่ำเสมอบริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงการเดินระบบ

สำหรับลูกค้าที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคมีของบริษัท โดยโรงงานมีหน่วยงานดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง บริษัทจะจัดส่งวิศวกรให้บริการตรวจเยี่ยมโรงงานเป็นประจำเพื่อให้คำปรึกษา แก้ปัญหาและปรับปรุงการทำงานของระบบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ในกรณีที่เกิดปัญหาเร่งด่วน ลูกค้ายังสามารถติดต่อขอคำแนะนำทางโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือบริการผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษตามกฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัทได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ทั้งทางด้านน้ำ อากาศ และการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มแรกๆ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีหมายเลขทะเบียน บ-123-48-009