เกี่ยวกับทรีทเอิร์ธ

บริษัท ทรีทเอิร์ธ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการบำบัดน้ำเสียครบวงจร โดยสรรหาและจำหน่ายเคมีภัณฑ์คุณภาพสูงพร้อมทั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีนำสมัย สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียประเภทต่างๆ ให้บริการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมืออาชีพ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงระบบฯโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน โดยได้รับความไว้วางใจจากโรงงานอุตสาหกรรมในหลากหลายประเภท

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มแรก ๆ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมมลพิษ ทั้งทางด้านน้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรม หมายเลขทะเบียน บ.123-48-009 กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม