ยินดีต้อนรับสู่TreatEarth

 

เกี่ยวกับทรีทเอิร์ธ

บริษัท ทรีทเอิร์ธ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการบำบัดน้ำเสียครบวงจร โดยสรรหาและจำหน่ายเคมีภัณฑ์คุณภาพสูงพร้อมทั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีนำสมัย สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียประเภทต่างๆ ให้บริการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมืออาชีพ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงระบบฯโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน โดยได้รับความไว้วางใจจากโรงงานอุตสาหกรรมในหลากหลายประเภท

ผลิตภัณฑ์

บริษัทจำหน่ายเคมีภัณฑ์ในการบำบัดน้ำเสีย ทั้งเคมีพื้นฐาน และเคมีพิเศษ เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น

  • น้ำเสียมีโลหะหนักเชิงซ้อน
  • น้ำเสียมีสี
  • น้ำยา Coolant
  • น้ำยา Alkaline
  • น้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน
  • น้ำเสียเข้มข้นประเภทต่างๆ เป็นต้น

บริการ

บริการบำบัดน้ำเสียของทรีทเอิร์ธ

  • บริการช่วยควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
  • บริการรับจ้างเหมาบำบัดน้ำเสีย (Outsourcing)
  • บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงการเดินระบบ
  • บริการผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษตามกฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม